Welkom bij VolmachtZorg

Er kan een moment in uw leven komen waarop u, om wat voor reden dan ook, hulp nodig heeft met het nemen van beslissingen. Het is belangrijk om nú al na te denken over wat u op dat moment zou willen. U kunt deze keuzes laten vastleggen in een volmacht of in een levenstestament. VolmachtZorg treedt vervolgens op als uitvoerder van het levenstestament of volmacht om namens u te handelen. Hiermee heeft u zelf in de hand hoe u in deze fase van uw leven zal worden begeleid.

VolmachtZorg is een organisatie die bestaat uit een team van deskundige en betrokken professionals. Wij kunnen u bijstaan als vertrouwenspersoon voor volmacht en levenstestament. Daarnaast kunnen wij als executeur testamentair uw laatste wens tot uitvoer brengen na overlijden.

Op deze site leggen wij u uit hoe met een levenstestament of volmacht en een testament na overlijden alvast uw wensen voor de toekomst kunt regelen.

Wij laten onze werkzaamheden per dossier actief controleren door een notaris als kwaliteitskenmerk.